Apr 8, 2010

最近のうちら / Us recently

せたかの買い物。
Setaka's buy.

わたしの買い物。
My buy.


せたかのわくわく。
Setaka's excitement.

わたしのわくわく。
My excitement.


せたかの好物。
Setaka's cup of tea. 

わたしの好物。
My cup of tea.

0 comments: